Poniższe zasady dotyczą korzystania z formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie przedszkoleswiatdzieci.pl, stanowiącej własność Przedszkola Świat Dzieci.

  • Wypełnienie obligatoryjnych pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.
  • Przekazywane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), do celów związanych ze świadczeniem przez Przedszokle Świat Dzieci usług na rzecz klientów.
  • Przekazywane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.
  • Każdej z osób, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Świat Dzieci przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia tych danych.
  • Przedszkole Świat Dzieci zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji niniejszego dokumentu.