Staramy się kształtować  opłaty tak by były dostępne dla każdego komu zależy na wysokim poziomie edukacji swojego dziecka.
Dzieci 2,5 letnie:
Wpisowe: 300 zł.
Czesne 500 zł.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czesne 200 zł.

Dzieci 2-letnie /adaptacja/:
wpisowe 300zł.
czesne   600 zł.

Opłaty proszę wpłacać na konto:
BANK  ING  38 1050 1331 1000 0092 3472 9730
BENFILEK   ul.Młodzieżowa 31/3, 41-500 Chorzów

Przy zapisywaniu dziecka podaj nam:

 • imię i nazwisko dziecka
 • data urodzenia dziecka
 • miejsce zamieszkania dziecka: adres,  kod pocztowy i miejscowość, ulica
 • telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego
 • adres e-mail
 • planowane godziny uczęszczania dziecka do przedszkola Świat dzieci
 • uwagi

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej
 • zajęcia językowe -j.angielski
 • zajęcia muzyczno-taneczne / zajęcia z zumby prowadzone przez szkołę tańca JA TAŃCZĘ/
 • zajęcia manualno-plastyczne
 • edukacyjne warsztaty przyrodnicze
 • profilaktykę logopedyczną
 • zajęcia z elementami bajkoterapii oraz muzykoterapii
 • klub podróżnika /poznajemy inne kraje/
 • zajęcia ruchowe z elementami tańca
 • zabawy integracyjne
 • warsztaty zdrowego odżywiania